O firmie

Nasza firma od wielu lat prowadzi działalność zmierzającą do poprawy Państwa bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz stanu środowiska w którym żyjemy. Szeroki wachlarz prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem do produkcji różnego typu urządzeń bezpieczeństwa, a także systemów wczesnego wykrywania zagrożeń środowiskowych, pozwala nam uczestniczyć w rozwiązywaniu najtrudniejszych współczesnych problemów.

Zakres działalności:
Główne kierunki działalności firmy to produkcja, usługi oraz badania w zakresie:
–    Kontrola składu atmosfery
–    Specjalistyczne systemy pomiarowo-ostrzegawcze
–    Specjalistyczne zestawy do kalibracji przyrządów gazometrycznych
–    Gazy wzorcowe
–    Usługi w zakresie oznaczania zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych powietrza
Jednym z najistotniejszych problemów dnia dzisiejszego, związanym z coraz szybszą industrializacją naszego globu jest emisja zanieczyszczeń. Pogarszający się w związku z tym stan sanitarny powietrza atmosferycznego, a także niejednokrotnie bardzo wysokie skażenie powietrza na stanowiskach pracy powoduje, iż konieczne jest podjęcie zorganizowanych wysiłków zmierzających do ograniczenia naszej destrukcyjnej ingerencji w środowisko.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że firma nasza od wielu lat prowadzi działalność zmierzającą do poprawy Państwa bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz stanu środowiska w którym żyjemy. Szeroki wachlarz prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem do produkcji różnego typu urządzeń bezpieczeństwa, a także systemów wczesnego wykrywania zagrożeń środowiskowych, pozwala nam uczestniczyć w rozwiązywaniu najtrudniejszych współczesnych problemów.
Zespół wybitnych specjalistów biorących udział w prowadzonych przez nas pracach jest gwarantem najwyższej jakości naszych wyrobów i usług.
Służymy poradą techniczną i pomocą w doborze odpowiednich produktów. Jesteśmy gotowi na realizację wszelkich Państwa propozycji i sugestii. Jesteśmy również otwarci na podejmowanie współpracy z każdym, komu bliska jest nasza idea.

 

CERTYFIKATY