Gazy wzorcowe

Produkcja gazowych materiałów odniesienia (gazów wzorcowych) przeznaczonych do kalibracji:
–    stacjonarnych analizatorów gazów wchodzących w skład systemów wczesnego wykrywania zagrożeń metanowych i pożarowych
–    indywidualnych przyrządów pomiarowych, służących do kontroli stanu atmosfery w dowolnym punkcie zagrożonego rejonu
–    indykatorów gazów
–    laboratoryjnej aparatury analitycznej wykorzystywanej do kontroli składu chemicznego powietrza

w tym gazowe materiały odniesienia:

–    jednoskładnikowe: np. CH4, CO, CO2, N2, powietrze
–    dwuskładnikowe np. CO2 + O2
–    trójskładnikowe np. CH4 + CO2 + O2
–    czteroskładnikowe np. CH4 + CO2 + CO + O2
–    do aparatów SRG i chromatografów
wypełnienie: powietrze, powietrze syntetyczne, azot